• Vstupná dentálna hygiena
    (zavedenie evidencie, vstupné vyšetrenie hyg. stavu, motivácia, inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlakov, polishing, airflow, fluoridácia, konzultácie)
    41,00€
  • Opakovaná dentálna hygiena
    37,00€
  • Dentálna hygiena pre deti
    20,00€
  • Dentálna hygiena (1 zuboradie)
     20,00€
  • Lokálne ošetrenie gingívy
    7,00€
  • Pečatenie fisúr (1 zub)
     17,00€
  • Ambulantné bielenie zubov
    200,00€
  • Domáce bielenie zubov
    110,00€
  • Dentálny šperk
    35,00€
  • Kyretáž
    7,00€
  • Inštruktáž s mäkkou zubnou kefkou
     4,80€
  • Inštruktáž s singl zubnou kefkou
    5,00€
  • Inštruktáž s medzi-zubnou kefkou
    2,00€