Cenník dentálnej hygieny

 • Vstupná dentálna hygiena
  (zavedenie evidencie, vstupné vyšetrenie hyg. stavu, motivácia, inštruktáž, odstránenie zubného kameňa a povlakov, polishing, airflow, fluoridácia, konzultácie)
  41,00€
 • Opakovaná dentálna hygiena
  37,00€
 • Dentálna hygiena pre deti
  20,00€
 • Dentálna hygiena (1 zuboradie)
   20,00€
 • Lokálne ošetrenie gingívy
  7,00€
 • Pečatenie fisúr (1 zub)
   17,00€
 • Ambulantné bielenie zubov
  200,00€
 • Domáce bielenie zubov
  110,00€
 • Dentálny šperk
  35,00€
 • Kyretáž
  7,00€
 • Inštruktáž s mäkkou zubnou kefkou
   4,80€
 • Inštruktáž s singl zubnou kefkou
  5,00€
 • Inštruktáž s medzi-zubnou kefkou
  2,00€